paklausė 2013 Lap 28 anonimas

2 Atsakymų

0 balsų

Religija, dažnai organizuotas mistinės - "aukštesnės jėgos" garbinimas. Relgija turi savo įstatymus ir papročius, kurių privalu laikytis žmogui išpažystančiam tą religiją. Tikėjimas, kita vertus priklauso nuo kiekvieno individo pasirinkimo, žmogus gali tikėti kokiu tik nori Dievu arba juo visai netikėti, nepriklausomai nuo kitų (religinių) grupių.

Atsakymą į šį klausimą galima rasti ir tinklapio terminai skiltyje. Tačiau, man toks atsakymas ne visai patiko, nes sumaišoma religija su tikėjimu ir skirtumas tarp jų ne visai jaučiamas.

 

atsakytas 2013 Grd 3 Paradigma
0 balsų

Abu terminai - religija ir tikėjimas - yra labai plačiai naudojami, todėl priklausomai nuo konteksto gali turėti gana plačias reikšmes, kurios yra persipynusios - gali reikšti tą patį, bet gali reikšti ir šiek tiek skirtingus dalykus. Jei pastatytume šiuos terminus vieną prieš kitą, tai geriausia skirtumą tarp jų suvokti pagal sekantį principą:

  • Tikėjimas parodo kaip tu mąstai, t.y. tiki ar netiki į Dievą.
  • Religija parodo ką ir kaip tu darai, t.y. ar meldiesi, ar lankai bažnyčią, ar šventi šventes bei vykdai religines apeigas. 

Taip apibrėžus šiuos terminus, tampa aiškus jų santykis ir galimi žmogaus identifikavimosi su jais variantai. Šį santykį pabandžiau apibrėžti šioje diagramoje:

Tikėjimas ir religija

Galimi 4 variantai:

  1. Tikėjimas be religijos. Žmogus tiki Dievu, aukščiausia jėga, likimu ar kita dieviška esybe. Tačiau jis nepriskiria savęs jokiai organizuotai religijai. Savo tikėjimą jis kontroliuoja pats.
  2. Tikėjimas su religija. Žmogus tiki Dievu, kuris pilnai ar dalinai atitinka religijos siūlomą paveikslą. Jis dalyvauja religinėse apeigose, švenčia religines šventes ir t.t.
  3. Religija be tikėjimo. Žmogus netiki Dievu, bet dalyvauja religinėse apeigose dėl tradicijų ar dėl to, kad religinės apeigos yra vykdomos jų visuomenėje ir artimoje aplinkoje. Kartais žmogus mato tame prieštaravimą, bet kartais jis religija atskiria nuo tikėjimo antgamtiniais dalykais. Lietuvoje yra populiarus terminas "tradiciniai katalikai", kuris manau gerai atitinka šią situaciją. Kadangi šie žmonės yra netikintys, tai juos būtų galima pavadinti ateistais, bet jie savęs taip neidentifikuoja.
  4. Žmogus be tikėjimo ir be religijos. Žmogus netiki dieviškomis jėgomis ir nedalyvauja religinėse apeigose.
atsakytas 2013 Grd 8 Kestas
Galimas ir, manau, gana dažnas 5 variantas: Tikintys asmenys, savęs nepriskiriantys jokiai religijai, bet dalyvaujantys tradiciniuose religiniuose ritualuose.
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
733,668 vartotojų