Ką jūs, ateistai, manote apie religines apeigas, tokias kaip laidotuvės, krikštynos ir t.t. Ar noriai dalyvaujate ir laikotės visų taisyklių(Atsistojimai-atsiklaupimai,maldos žodžių kartojimas, žegnojimasis bažnyčioje) ?
paklausė 2012 Geg 18 anonimas

6 Atsakymų

+1 balsas

Laidotuvių metu, manau, reikia pagerbti mirusį žmogų taip, kaip jis būtų norėjęs. Jei organizuojamos laidotuvės su mišiomis, manau ir kitų religijų ar netikintys gali nueiti į bažnyčią. Kažkaip protestavimas ir nėjimas į bažnyčią iš principo, man asmeniškai atrodo šiek tiek nepagarbus mirusiam. Man neseniai teko dalyvauti keliose laidotuvėse, tai teko nueiti į bažnyčią. Bažnyčioje nesižegnojau, nesimeldžiau, nesiklaupiau. Tiesa, pasidaviau masėms ir atsistodavau-atsisėsdavau. Aišku, kiekvienas gali daryti kaip nori, bet manau nereikia daryti iš Bažnyčios kažkokios ypatingos, mistinės vietos. Kaip netikinčiam, kartais įdomu pasiklausyti ką šneka kunigai, ir paanalizuoti jų pamokslus iš kitokio požiūrio taško. Pamatai, kaip žmonės bijo mirties, kaip bažnyčia žada pomirtinį gyvenimą ir kitas dogmas. Įdomu vien iš intelektualinės pusės. Laidotuvių metu dar būna visokie masiniai atsistojimai, maldos ir žegnojimaisi. Tokiu atveju aš atsistoju, pabūnu tyliai, o žegnojimosi metu tiesiog laikau sukabintas nuleistas rankas.

Krikštynos yra truputį kitoks reikalas, nes galima ginčyti šio veiksmo moralumą ar reikalingumą. Aš manau, kad tai yra jei ne nemoralus, tai bent jau nereikalingas veiksmas. Kūdikis juk pats negali pasirinkti. Todėl aš krikštynose nedalyvaučiau.

atsakytas 2012 Geg 19 Kestas
0 balsų
Laidotuvės nebūtinai būna religinės paskirties, jos gali vykti be kryžių ir kunigų pagalbos. Pats į bažnyčias nevaikštau, nebent turistauju mieste, žvalgau architektūrą. Klūpėjimo, žegnojimosi, maldos nepraktikuoju.
atsakytas 2012 Geg 18 Not Relevant
Bet jeigu dalyvauji religinės paskirties, kaip tu sakai, laidotuvėse, kur reikia pagal taisykles(visi daro) žegnotis, klūpėti ir t.t. Taigi susiduri vis tiek.
Na, pats dar nesu dalyvalęs laidotuvėse, bet ateity neketinu žegnotis ar klūpėti. Mano supratimu, laidotuvės skirtos pagerbti bei atsisveikinti su žmogumi, o ne garbinti jo bei susirinkusiųjų dievų.
0 balsų
Mano nuomone religinės apeigos yra laiko ir lėšų švaistymas. Bet čia, žinoma, kiekvieno skonio reikalas kaip leisti savo laiką ir pinigus. Laidotuvėse, krikštynose, vestuvėse ir pan. dalyvauju, bet jokių ritualų neatlieku.
atsakytas 2012 Geg 18 ttr
0 balsų
Nedalyvauju jokiuose ritualuose. Nestoju, nesiklaupiu, negiedu, neprisiekinėju nei per maldas, nei per himną, nei per vėliavos kėlimą, nei prieš popiežių, nei prieš karalienę, nei prieš prezidentę.
atsakytas 2012 Geg 18 Abejoklis
redaguotas 2012 Geg 19 Abejoklis
0 balsų
Dažniausiai taip, iš pagarbos bendruomenei su kuria būnu.

Pačios apeigos, priklausomai nuo konkrečios religijos ir konkrečių apeigų, kai kurios atrodo labai kvailai, kai kurios gražiai. Kai kurios patinka, kai kurios ne.
atsakytas 2012 Geg 21 Sejanus
0 balsų
Tai priklauso nuo žmogaus prisitaikymo. Pažįstu netikinčių, kurie bažnyčioje laikosi visųtų taisyklių. Aš manau, kad tai veidmainystė, tačiau kartu tai ir kiekvieno asmeninis reikalas. Man, kaip netikinčiam, taip pat nemalonu, kad beveik nė vienos laidotuvės nepraeina be krikščioniškų apeigų. Tačiau vėl gi, jei to norėjo pats laidojamasis, tikrai neprieštarauju. O dėl krikštynų manau, geriausia būtų, kad tėvai leistų patiems vaikams apsispręsti (kai jau jie galės sąmoningai spręsti), krikšytis jiems, ar ne. Kita vertus, net ir pakrikštijus be sutikimo, nematau didelės bėdos - juk netikinčiam krikštas dažniausiai neturi jokios reikšmės.
atsakytas 2012 Grd 20 Donatas Noreika
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
680,131 vartotojų