Didžiausi pasaulio žudikai - Pol Potas, Mao, Stalinas - buvo ateistai. Dauguma ateistų reikalauja atimti pinigus iš bažnyčių. Kodėl ateistams nepriimtina taiki etika ir kodėl nepavyksta taikiai sugyventi su savo artimu ir kodėl jie gviešiasi svetimų pinigų? Ar yra vilties pamatyti taikų ateizmą ateityje?
paklausė 2012 Geg 4 Abejoklis
pažymėtas iš naujo 2012 Geg 25 Abejoklis

4 Atsakymų

0 balsų
Ne, ateistai patys savaime, nuo ateizmo, nėra pavydūs, agresyvūs ir smurtingi. Tarp ateistų lygiai tiek pat, o gal ir mažiau, tokių žmonių nei kad tarp religingų.

Stalinas, beje, nebuvo ateistas, o kitų dviejų – nežinau, nesu apie juos girdėjusi.

Kai kurie ateistai reikalauja, kad bažnyčia būtų atskirta nuo valstybės ir kad ji nebūtų remiama iš mokesčių mokėtojų pinigų, kadangi tai yra neteisinga – kodėl iš mano uždirbamų pinigų turi pragyventi kunigas, kuris kiša žmonėms melą ir plauna smegenis?

O svetimų pinigų aš, kaip ateistė, nesigviečiu, ir su artimaisiais (ir ne tik) sugyvenu kuo taikiausiai.

Ir realiai patys didžiausi pasaulio žudikai buvo religingi žmonės, ir didžiausi nusikaltimai padaryti bažnyčios bei dievo vardu.
atsakytas 2012 Geg 4 Themis
Visų pirma, mano nuomonė nėra visų ateistų nuomonė. O antra, apie smurtą išvis nekalbėjau.
Įdomu, kad pelno mokestis yra sekuliarių laikų išradimas. Senųjų laikų taisyklė "negeisk savo artimo turto" ir "nevok" virto sekuliaria taisykle, jei kas turi pelno reikia jį atimti. Sekuliarėjant visuomenei, smurto tik daugėja ir atimamos sumos didėja.
Na, aš asmeniškai norėčiau, kad apskritai jokių mokesčių niekur nebūtų. Ir dar norėčiau, kad bažnyčios apskritai nebūtų. O mokesčiai panašiai su bažnyčiom ir prasidėjo - dešimtinė, pvz.
Pribloškianti kompetencija istorijos srityje, Themis. Šita svetainė teisingame kelyje.
Aš ir nesigyriau kompetencija istorijos srityje, ir lygtai iš istorijos nieko ir nesakiau. Ar čia apie nusikaltimus dievo vardu? Čia tai faktas, kurį turėtų žinoti kiekvienas.
0 balsų
Pol Potas, Mao, Stalinas buvo ateistai, bet žudė dėl politinių priežasčių. Hitleris buvo katalikas, bet irgi žudė dėl politinių priežasčių.

Dalis ateistų pasisako už tai, kad valstybė neskirtų iždo pinigų religijoms bei kad jos, kaip ir visos kitos organizacijos vestų apskaitą, galbūt mokėtų mokesčius.

Man asmeniškai priimtina taiki etika, humanizmo vertybės.

Su artimu ateistui nepavyksta sugyventi, tik jei tas artimas jam prievarta grūda savo religines fantazijas.

Ateizmas, tai suvokimas, kad dievai tai tik fantazija, todėl neturi nieko bendro su svetimų pinigų gviešimusi :)

Manau, kad ateizmas, lygiai taip pat, kaip ir pašto ženklų nekolekcionavimas, būdamas taikus, išliks taikus ir ateityje :)
atsakytas 2012 Geg 4 Mindaugas Šimkus
redaguotas 2012 Geg 9 Mindaugas Šimkus
Atsakymas yra nepatenkinamas dėl daugelio priežasčių. Kad Hitleris katalikas nebuvo įrodo tūkstančiai jo nužudytų katalikų kunigų. Žudymas dėl politinių priežasčių nepaaiškina kodėl ateistai renkasi tokias politines pažiūras ir tokius politinius metodus. Apmokestinimas yra pinigų atėmimas.
Pinigų atėmimas yra tada, kai per prievarta atimami pinigai už tai, ko tu nesinaudoji - ateistai ir kito tikėjimo žmonės šiuo atveju išlaiko bažnyčią - tai kas čia pinigus atima ?

Gal prisiminkim kryžiaus žygius ? Kai buvo žudomi kitatikiai ? Tų laikų mastais, buvo daromas daug didesnis genocidas, nei tamstos išvardintų pamišėlių.

O gal reiktų paklausti, kodėl tiek daug kunigų yra pedofilai ?

Paaiškinsiu: remiatės išimtimis. Religiniai fanatikai yra daug baisiau už aršiausius ateizmo "propaguotojus"
Visų pirma baisesnės katastrofos už ateistinį Pol Poto režimą pasaulyje nėra buvę. Visa tauta buvo uždaryta į kalėjimą, visas turtas nusavintas, visos šeimos išardytos, ir per kelis metus išskersta beveik pusė pavaldinių.

Antra, užteko dviejų "išimčių", kad pasiųsti į kapus šimtą milijonų. Vadinasi tos "išimtys" yra reikšmingos. Beje, kaip nutiko, kad visos tos baisiausios "išimtys" yra ateistai?

Aš šiaip nekalbu apie išimtis, nes DAUGUMA ateistų remia pinigų atėmimą iš bažnyčios. Atėmimas yra tai, ką atimi jėga, be jokių kitų sąlygų. Ar naudoji, ar nenaudoji kažką yra visai nesvarbu. Kunigai nenaudoja nei vaikų darželių, nei mokyklų, nei Afganistano okupacijos, bet ateistai mielai apmokestintų bažnyčias ir pinigus atiduotų tam, ko tikintieji visai neprašė.
Žmogus X nėra katalikas nes nužudė tūkstančius kunigų? :)
Loginė klaida: https://en.wikipedia.org/wiki/True_Scotsman_fallacy
Istorinis neišprusimas: http://www.nobeliefs.com/mementoes.htm
Įstabu, kad tamsta drįsti mane mokyti apibrėžimų, o pats teigi, kad katalikas yra tas generolas, kuris kareiviams prisiuva sagas su užrašais apie dievą. Jei kaip tamsta tikėtume valdiška propaganda, tai TSRS buvo taikingiausia valstybė, Šiaurės Korėja yra darbo liaudies rojus (ir dar netgi demokratinė respublika!), o centriniai bankai reikalingi tam, kad nenuvertėtų pinigai.
Gyvenime praverčia išmanyti tiek istoriją, tiek logiką bent minimaliai, tad siūlau susipažinti su dar viena savo logine klaida: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iaudin%C4%97_baidykl%C4%97

O šiaip aš jums tikrai pritariu. Hitleris buvo grynų gryniausias ateistas. Jaunas jis, kaip doras ateistas piešė religinius paveikslus. Vėliau, tapo diktatoriumi ir savo nuosavą armiją papuošė religine simbolika... Bei pats sakėsi esąs katalikas ( “I am now as before a Catholic and will always remain so.” ( Adolf Hitler, from John Toland [Pulitzer Prize winner], Adolf Hitler, New York: Anchor Publishing, 1992, p. 507. )“)"
http://ahquotes.tripod.com/

Ir po visų šių faktų, kas galėtų suabejoti jo pasišventimu ateizmui!? :)
Taigi turime politiką, kuris vietoje to, kad eitų į mišias arba sakramentų, žudo katalikų kunigus tūkstančiais, bet save vadina ""kataliku". Jei kažkas jį pripažįsta kataliku, yra galimi du variantai:
1) arba tas žmogus yra ypatingai naivus ir nepaisant visų darbų neabejoja politikų žodžiais
2) arba yra nesąžiningas ir diskusijoje kabina makaronus bandydamas beviltiškoje situacijoje apginti savo poziciją.
Logikos klaidas pravartu įsiminti, kad jos nebūtų kartojamos vėl ir vėl :)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Netikras_%C5%A1kotas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudona_silk%C4%97

O čia šiaip pamąstymui: Kaip manote, ar kryžiaus karus skelbę popiežiai buvo krikščionys? :) O juose dalyvavę žmonės? :)
O inkvizicijas vykdę kunigai, vyskupai, arkivyskupai ir kiti ar buvo krikščionys? :)
Žinoma, kad ne visi kryžiuočiai buvo krikščionys. Štai 1399 lietuvių surengtame kryžiaus žygyje prieš mongolus dalyvavo tūkstančiai totorių:  "1399 buvo organizuotas trečiasis, vadinamasis Vorkslos (kairysis Dnepro intakas) žygis. Vytautui pavyko suburti labai plačią koaliciją. Jo pajėgų didžiąją dalį sudarė lietuviai ir rusėnai (apie 50 vėliavų), lenkai (400 iečių) ir kryžiuočiai (100 iečių), o taip pat keli tūkstančiai chano Tochtamišo atvestų totorių. Lenkija prie šio žygio prisidėjo ir diplomatinėje sferoje: karalienė Jadvyga į Romą pasiuntė savo pasiuntinį Vaitiekų Jastčembcą, gavusį popiežiaus Bonifacijaus IX bulę, raginusią į kryžiaus žygį prieš totorius."

Ar pats aklai tiki visų politikų pareiškimais, ar tik Hitlerio?
Čia kaip supratau atsakei į "O juose dalyvavę žmonės?".
Į kitus klausimus nesiteiksi atsakyti? Per daug neparankūs ar ne? :)

Aš pats manau, kad produktyviai diskusijai reikia logikos klaidų nedarymo ir istorijos išmanymo :)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sud%C4%97tinis_klausimas
Jei tikrai domina mano nuomonė kitais klausimais, tai be abejo buvo visaip: kai kurie bažnyčios pareigūnai buvo krikščionys, o kai kurie buvo netikintys. Faktas tik, kad tokios baisybės kaip ateistinis Pol Poto režimas istorijoje dar nebuvo ir prieš jį nublanksta ir kryžiaus žygiai ir inkvizicija.
Rašoma, kad daugumai ateistų priimtinos humanizmo vertybės. Norėčiau pasitikslinti: ar atsakymo autorius pats atliko sociologinius tyrimus, ar remiasi kitų atliktais tyrimais (tuomet reikėtų nuorodos), ar tiesiog norėtų kad tai būtų tiesa?
Geras pastebėjimas! Pataisyta :)
Nesuprantu kodėl brukami tokie akiplėšiški makaronai be jokios pagarbos pašnekovams. Atseit ateistai sugyvena draugiškai su artimu jei jų neskriaudžia tikintieji. Tuo tarpu realiame gyvenime kai kurie ateistai sukiša po žeme dešimtis milijonų jiems net nepažįstamų žmonių.
Jeigu cia priminei Hitleri tai vaikysteje jis buvo uolus katalikas bet veliau nuo Krikcionybes nusigreze nors ir netapo ateistu bet persiakiojo baznycia
0 balsų

Toks klausimas jau perdaug kategoriškas ir labai klaidingas.

Pirmas dalykas.  Jie nežudė dėl ateistiniu tikslų ar kėslų, tad jų nusikaltimai ir ateizmas niekaip nesisieja.  Hitleris buvo religingas, netgi bendravo su popiežiumi(tikiuosi gerai išsireiškiau), tačiau jo nusikaltimai nebuvo vedami kažkokių tais religinių įsitikinimų( na bent iš dalies, nežinau kodėl jis tuos žydus žudė). Jei aš dabar paiimčiau Hitlerį ir įstatyčiau i jūsų klausimą vietoj tų kitų ar turėčiau teisę kalbeti apie krikščionis tokius dalykus kaip "Kodėl krikščionims nepriimtina taiki etika" ?

Beto Jūsų klausimas prieštarauja logikai. http://lt.m.wikipedia.org/wiki/Apeliavimas_%C4%AF_autoritet%C4%85

Užtat šitie Jūsų išvardinti dalykai labai tinka religijoms :D .

1. Kodėl religingiems  nepriimtina taiki etika ? Reikia eiti i kryžiaus žygius, apgaudinėti žmones, sprogdintis ir t.t .

2. Kodėl nepavyksta taikiai sugyventi su savo artimu. Tikrai kodėl religingiems taip sunku ? Šaudo, sprogdina vieni kitus. Įdomu kuri gi religija yra teisingiausia ? Krikščionys šaipos iš musulmonų, musulmonai iš krikščionių, nors abiem tinka "juokiasi puodas kad katilas juodas"

3.kodėl jie gviešiasi svetimų pinigų? Kunigų mėgstamiausias garsas per mišias, monetų kritimas į kunigų nešiojamus aukų maišelius :D . Čia su humoru parašiau, bet manau esmę supratot :).

4. Ar yra vilties pamatyti taikias religijas ateityje? Gal pagaliau kuri nors religiją laimės karą ir galės vadintis vienintelę teisinga religija ?

atsakytas 2012 Geg 8 Peace
Nežinojau, kad tamstai Pol Potas ir Stalinas yra moraliniai autoritetai. Sakyčiau ne kas, jei ateistai laiko Pol Potą savo moraliniu autoritetu. Mano autoritetai visai kiti, daug taikingesni žmonės. Tikiuosi tai tebuvo eilinė viki nuoroda ne į temą, tamstos įrašyta dėl neišmanymo.
Tamstos atsakymas yra netikęs dėl kelių priežasčių: 1) nepagrindei, kodėl manai , kad didžiausių žudikų ateizmas tėra atsitiktinumas, o ne susiję dalykai, 2) nėra taisyklės draudžiančios netikinčiam politikui bendrauti su popiežiumi (net Fidelis Castro neseniai susitiko su popiežiumi), taigi tai joks ne religiningumo kriterijus, 3) Hitlerio nusikaltimai buvo vaikų žaidimas palyginus su Pol Poto ar Mao teroru, 4) taikių religijų yra nemažai - Nobelio taikos premijos gavėjai kvakeriai, amišai ir kitos religijos.
Net jei ateistinės nuostatos nemotyvavo žudyti ir plėšti, gali būti, kad ateistinės nuostatos panaikino moralinius barjerus nusikaltimams.
Ponas, labai jau neatidžiai skaitėt, mat nesupratot esmės ir nusigrybavot, ir dar privelavot šitokių dalykų apie mane. Jei diskutuojate, tai galite ir pagarbiau, čia "trollinimu" nereikia.
Niekur nesakiau, kad jie man moraliniai autoritetai, tad tamsta meluojate. Ir dar kaip!.
Dėl nuorodos. Jos esmė, kad sakyti jog: "Dalykas yra klaidingas del to, kad asmuo kuris tą dalyką propogavo, buvo blogas" negalima. Aiškiau dabar?
Jau galutinai aišku, kad tamsta nuvažiavai į lankas. Aš niekada nė neteigiau, kad ateizmas yra klaidingas, tik atkreipiau dėmesį į liūdnus ateizmo taikymo rezultatus.
Dar pakartosiu, jei tamsta nesupranta. Jūs paimėt blogus žmones, sugretinot juos su ateizmu, ir aiškinat kad ateizmas blogai.
Tada sakau, kad tai logikos klaida: "Jei blogas asmuo buvo ateistas, tai nereiškia, kad ateizmas yra blogas/klaidingas dalykas.
Jūsų klausimas: "Kodėl ateistai yra pavydūs, agresyvūs ir smurtingi"
Tai jūs teigėte, kad ateizmas blogas dalykas.
Ir apie kokius ateizmo taikymo rezultatus kalbate? Kuris iš jūsų paminėtų žmonių taikė ateizmą ? Vientik kad buvo ateistas, nereiškia kad daryti blogus darbus jis taikė ateizmą.
Va Hitleris krikščionis buvo, tai ka dabar visi krikščioniai tampa žiauriais žmonėm ?
žr. aukščiau. Tamsta tingi skaityti, bet mėgsti ginčytis. Ateizmas pašalina religinius moralės barjerus, todėl ateistiniai politikai pasirinko tokius politinius metodus ir tikslus, kokius pasirinko ir to pasekoje žuvo šimtai milijonų žmonių. Niekada nesakau, kad VISI ateistai yra blogi žmonės, bet panašu, kad vidutiniškai turi daugiau niekšybės negu tikintieji.
"Niekada nesakau, kad VISI ateistai yra blogi žmonės, bet panašu, kad vidutiniškai turi daugiau niekšybės negu tikintieji."
Tavo klausimas : "Kodėl ateistai yra pavydūs, agresyvūs ir smurtingi?"

Toliau. Moralė yra ne iš religijos. Jei žmogus amoralus, tai religija čia nepadės.
O kryžiaus žygiai ? Popiežius net juos laimino. Reiškia nepašalinti jokie religiniai moralės barjerai.
Religijos išprovokuotų konfliktų būna, bet tai yra smulkmena palyginus su ateistinių režimų pragaru. Pol Poto laikų kombodiškiai būtų bėgę ir į inkvizicijos laikų Ispaniją, ir į kryžiaus žygių frontą. Visur buvo smagesnis gyvenimas ir didesnė tikimybė išgyventi.
Akivaizdu, kad aš to netaikau visiems, nes aš esu vienas iš taikių ir nepavydžių ateistų.
0 balsų
Nemanau, kad ateistai čia kažkuo labai skiriasi nuo įvairių religijų ar šiaip bet kokių socialinių grupių. Kiekvienoje grupėje atsiranda bandos jausmas, mes versus jie, ir prasideda nesantaikos. Taikios yra greičiau išimtis nei taisyklė. Pagal ką susiskirstyti  – visiškai nesvarbu, vienodai gerai tinka tikėjimas, tautybė, mėgstami muzikos žanrai ar palaikoma krepšinio komanda.
atsakytas 2012 Geg 21 Sejanus
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
706,993 vartotojų