Esu girdėjęs, kad buvo toks dėstomas dalykas - "mokslinis ateizmas". Gal galite plačiau apie visa tai papasakoti?
paklausė 2012 Geg 5 anonimas

1 Atsakymas

+2 balsų

 

Mokslinis ateizmas buvo laikomas marksistinės-lenininės pasaulėžiūros dalimi. Viena vertus, tokio dalyko paskirtis buvo įvairiapusė religijų kritika (iš filosofinių, mokslinių ir ideologinių pozicijų), kita vertus - buvo aiškiai deklaruojamas tikslas formuoti tarybinę ideologiją atitinkančią pasaulėžiūrą.

<...> mokslinio ateizmo objektas yra religijos, kaip klaidingo tikrovės atspindžio, kritika, mokslinis jos kilmės, evoliucijos ir nykimo priežasčių aiškinimas, religijos įveikimo ir mokslinės-ateistinės pasaulėžiūros formavimo objektyvių bei subjektyvių sąlygų tyrimas.

Deklaruojamos mokslinio ateizmo nuostatos pabrėžė, jog religijos atsiranda dėl žmonių priklausomumo nuo stichinių gamtos jėgų ir nepalankių socialinių sąlygų, jog egzistuoja betarpiškas ryšys tarp religijos ir religingumo skatinimu suinteresuotų "reakcingų klasių", jog religijos likvidavimas yra būtinas norint "išlaisvinti kūrybinį masių aktyvumą kovai dėl žemiškojo gyvenimo sąlygų tobulinimo" ir pan. 

(pagal Okulov et al. Mokslinis ateizmas. Vilnius: Mintis, 1975)

 

atsakytas 2012 Geg 7 edvinas
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
750,919 vartotojų