Sakoma, kad neįmanoma įrodyti, jog dievo, kaip neapibrėžtos esybės, nėra. Bet gal užtenka įrodyti, kad dievas, kuriam būtų priskirtos savybės - visagalis, visažinis ar amžinas ir nekintantis, neegzistuoja ar logiškai negali egzistuoti? Ar dievas be šių savybių vis dar būtų dievas?
paklausė 2012 Geg 5 anonimas

2 Atsakymų

+1 balsas
Na, dievo apibrėžimui užtektų jau vien „visagalio“ etiketės, kad galima būtų parodyti, kad jis logiškai neegzistuoja – tai labai gerai žinomas klausimas: ar dievas galėtų sukurti akmenį, kurio pats nepakeltų?

Tačiau jeigu kažkas apibrėžia dievą kaip „nematomą nejaučiamą jėgą“, tada jo neegzistavimo įrodyti tikrai neįmanoma. Kaip ir egzistavimo.
atsakytas 2012 Geg 5 Themis
Loginius paradoksus susijusius su religija nagrinėjo scholastinė filosofija ir yra prirašyta tūkstančiai knygų, kuriose tai moksliniu, logikos, požiūriu išnagrinėta (iš tiesų tūkstančiai, abejoju ar užtektų gyvenimo visas perskaityti).

Tik patys pagalvokite, ar tokie klausimai kaip " ar dievas galėtų sukurti akmenį, kurio pats nepakeltų?" yra rimti ir ar verti dėmesio. Pavyzdžiui, aš asmeniškai negaliu nei protu, nei savo logikos žiniomis paaiškinti, ką šis klausimas reiškia (nesuprantu jo, gal čia ir mano problema). Ar tai nėra paprasčiausias sofizmas? Man atrodo, kad jis nėra vertas dėmesio, nes pačią sąvoką "visagalis" suprantu - tai kažkas, kas yra daugiau už visatą ir ją visiškai kontroliuoja.


O dėl paties klausimo iškelto tai: kodėl Dievas apskritai turėtų turėti kažkokias savybes? Vargu ar įmanoma ĮRODYTI, jog kažko NĖRA.
Themis - jei būtumėte studijavęs logiką, tai žinotumėte, jog Jūsų užraqšytoji frazė yra vienas iš netaisyklingų silogizmų - t.y. tai klausimas į kurį neįmanoma atsakyti.

Dievo visagalystė tikrai nesusijusi su akmenų kilnojimu :)
0 balsų
Tikinčiuosius labai sunku kaip nors paveikti logika.

Į temą. Visagalio paradoksas. Ar dievas gali sukurti akmenį, kurio pats nepakeltų?
Jei negali sukurti - jis nėra visagalis. Jei gali sukurti, tačiau neįstengia pakelti - vėlgi, koks jis visagalis?
atsakytas 2012 Geg 5 Not Relevant
Iš tiesų Dievo visagalybės ESMĖ ir yra, kad Jis GALI ko nors negalėti.
Juo labiau yra visiškai netiesa, kad Dievas yra viską galintis.
Jis daug ko negali:
 Dievas negali NEMYLĖTI, negali NUSIDĖTI, negali stokoti TIESOS.
Taigi VISAGALIS GALI NEGALĖTI :)
O dėl to akmens, tai Jis jau sukūrė tokį akmenį: tai ŽMOGUS.

p.s. komentarą rašiau remdamasis klauskkunigo.lt
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
751,043 vartotojų