paklausė 2012 Geg 4 anonimas

6 Atsakymų

+6 balsų
Religija neturi "moralės monopolio", todėl manyti, jog netikintys į dievą nežino kas yra bloga, o kas gera - neteisinga. Būtų keista manyti, kad tikintieji nežudo tik dėl to, kad tai yra vienas dievo įsakymų. Moralinės vertybės gali būti išsiugdytos ir netikinčioje bendruomenėje.
atsakytas 2012 Geg 5 Not Relevant
Teoriškai žinoma gali, bet ne visada pavyksta. Štai Lietuvoje bandė įdiegti komunistinę moralę ir nieko gero nesigavo.
Tai, kad moralė vystosi nepriklausomai nuo religijos įrodo tai, jog moters lygiateisiškumas su vyrus ar vergijos panaikinimas yra palyginti neseniai įgyvendintos koncepcijos. Dar daugiau, Senasis Testamentas pateisina genocidą, vergiją, moters kaip antraeilio visuomenės nario idėją.
Šiuolaikiniai krikščioniai savo moralės neremia Senuoju Testamentu. Katekizmas dievo įstatymus suformulavo naujoviškai. Tuo tarpu sekuliarios moralės atmainos ir šiandien propaguoja genocidą, o vergija puikiai gyvuoja ir Lietuvoje (šauktinių kariuomenė).
Tai vat klausimas kodėl neremia Senuoju Testamentu ir kodėl dievo įstatymai turėjo būti performuluoti? Tai, kad šauktinių kariuomenę pakeitė profesionali. Vergiją, turėjau omeny, tokią, kuri klestėjo feodalizmo laikotarpiu.
Nauja religija tai nauji ir dievo įstatymai. Šauktinių vergija tebeegzistuoja įstatymuose, kiekvienas gali būti pašauktas darbo prievolei bet kada. Mažieji vergai turi vaikystę praleisti priverstinėse mokyklose. Forma keičiasi, vergija lieka.
"Nauja Religija" ne religija. Šauktinių armijos konceptas taipogi nieko neturi su religija (išskyrus Otomanų Janyčyrus: krikščionių vaikus paimtus į otomanų vergija armijai) ir ateizmu.  Vergijos nemaišykite su savanorišku ar būtinu darbu, kuris būtinas visuomenei išlaikyti: niekas neverčia dirbti ir mokytis, jei nenori tiesiog atsiskirk nuo visuomenės sau patinkančioje saloje. Tada neprašyk prekių, paslaugų, tinklo, jei nori pats pasidaryk. Jei nori prekių, paslaugų iš kitų asmenų: keiti savo darbą į kitų darbą. Kad tu nenori dirbti ir gauti paslaugas už dyką, bet to niekas neleidžia tai ne vergija. Greičiau, kad nedirbdamas gauni paslaugų, tai čia yra vergija ir vergijos įteisinimas: kitus idarbini ir nieko negrąžindamas visuomenei(nei pinigų, nei paslaugū).
Bet prie ko čia ateizmas ir religija? Čia anarchizmo ir panašių nesąmonių klausimas, bet ateizmas ne prie ko.
Tamsta susipainiojai savo išsigalvotuose apibrėžimuose. Priverstinis darbas medvilnės plantacijose buvo būtinas to meto visuomenės formai išlaikyti, ir tai buvo pati tikriausia vergija. Taigi faktas lieka faktu: sekuliarios vertybės nepadėjo atsisakyti vergijos ir išvis sekuliarių vertybių pranašumas prieš religines yra abejotinas.
+6 balsų
Gyvūnai netiki dievo, nevaikšto į bažnyčias, tačiau be reikalo vieni kitų nežudo. Žmonės gi, dievo vardu žudynes dažnai pateisina. Tad greičiausiai be dievo fantazijos net lengviau suprasti, kas gera ir kas bloga.
atsakytas 2012 Geg 5 Themis
Gyvūnai be reikalo vieni kitų nežudo? Ir šitas atsakymas turi +5? Man tikrai nuoširdžiai čia pradeda patikti, gal reikės užsiregistruoti :) Kritinio mąstymo, intelekto, tik_patikrintų_žinių bastionas my ass :D
Kas tiki fantazijom apie Dievą, kas tiki fantazijom apie savo susigalvotą gamtos harmoniją... Kartais skirtumo tarp ateizmo ir teizmo beveik nėra :)
Žvėrys be reikalo išties retai puola. Žmonių agresija dažniausiai menkiau pagrįsta negu žvėrių. Štai tarkime Kubilius, Grybauskaitė ar Šimonytė yra galvoti žmonės ir nemažiau uždirbtų privačioje rinkoje, bet aukojasi, atiminėja ir naikina lietuvių turtą vien dėl abstrakčių principų.
+1 balsas

Manau nesupyksite, jei pasikartosiu :) .

Moralės normos nėra kilusios iš religijos. Už moralę turėtumėme būti dėkingi evoliucijai :) .

Žmonės/gyvūnai suprato jog nepadedami vienas kitam neišgyvens. Jie susiprotėjo koks elgesys yra tinkamas išgyvenimui, kokios taisyklės būtinos.  Jei jie mato jog gentainiui bėda, jie padės, nes supranta, jog jį praras, mažėja galimybės išgyventi. Čia toks paprastutis pavyzdys, manau jei klausimo autorius pagalvos, pats susipras kad tikrai atsirado moralė iš tokių savitarpio pagalbų vienas kitam.

Tikintieji teigia jog moralė ateina iš  šventūjų  raštų, . Na taip čia tiesa, jog tuos raštus tai žmonės rašė, tačiau juose daug žiaurumu, kadangi tie raštai buvo su konkrečiu tikslu : Paveikti kuo daugiau žmonių. Jie parodo koks galingas Dievas, kiek gali žmonių dėl jo žųti , taip žmonėms įformuojama Dievo baimė.

Moralės pirminis šaltinis yra žmogaus galva, tad aiškinti kad ateistai yra anti - moralūs, todėl jog nesivadovauja šventūjų raštų moralės nuostatomis yra labai kvaila.

Kaip ir minėjau evoliucijos eigoje, žmonių bendruomenėje susiformavo moralė. Dabar Valstybių įstatymai taipogi juk  kuriami, kad apsaugoti žmones(na visko pasitaiko :)  ) Šventuose raštuose juk niekur nedraudžia automobiliu lėkti 250km/h greičiu gyvenamojoje zonoje. Tad iš kur atėjo tas istatymas? Iš žmonių galvų, jie suprato jog tai reikalinga. Gi ne šiaip sau gyvenvietėse tas greitis apribotas, o tam kad žmonės nežūtų keliuose.

atsakytas 2012 Geg 8 Peace
0 balsų
Lygiai taip pat kaip ir jei netiki nematomais rožiniais vienaragiais :)
atsakytas 2012 Geg 5 Mindaugas Šimkus
Bet juk rožiniai vienaragiai nenurodo jokių moralės normų, skirtingai, nei religija, tai netikint jais niekas ir neprarandama. Išvis kažkaip keistai tų vienaragių ateistai apsėsti, kelia nerimą.
0 balsų
Jei nežinai kas yra gera, o kas bloga, kaip gali žinoti, kad dievas moralus? Jei žmogus neturėtų savo moralės, tai, kas parašyta Biblijoje tik sukeltų abejones (jei nejauti pats, kad žudyti blogai, toks dievo įsakymas visai neatrodys moraliu). Dievo įsakymai turi sutapti su asmenine žmogaus morale, tada jie priimami kaip geri. Reiškia mes ne tik kad be dievo žinome, kas gera, o kas bloga, bet tas žinojimas leidžia dar ir vertinti paties dievo įsakymus kaip moralius (arba atvirkščiai, įvertinti jo poelgius kaip amoralius).
atsakytas 2012 Geg 19 Dolan
–6 balsų
Tai yra didžiausia ateizmo problema.  Dažniausiai nėra lengva sužinoti kas yra gerai, o kas yra blogai. Žmonės bando racionaliai išskaičiuoti, prieina prie prieštaraujančių viena kitai išvadų (demokratija, utilitarizmas, komunizmas, diktatūra,monarchija) ir pridaro bėdų. Tas paviršutiniškas eksperimentavimas ne visada priveda prie geresnių rezultatų negu etiniai principai grįsti religija. Sekuliariai visuomenei dar niekada nepavyko pasiekti tokį harmonijos lygį kaip, tarkime, kvakerių kolonijoms.
atsakytas 2012 Geg 8 Abejoklis
redaguotas 2012 Geg 8 Abejoklis
Laisvė yra iki tol kol tavo veiksmai nesikerta su įstatymais. O tas laisvas žodis paremtas kuo nors? Ar tik noru susikurti savo faktus? Ateizmas nieko nesako apie vertybes, jis yra tik atsakas dėl dievybių egzistavimo.
Jei ateizmas būtų tik atsakas dėl dievybių egzistavimo, visas šis saitas susivestų į vieną klausimą ir vieną atsakymą (Ar yra dievų? -Ne). Sprendžiant iš įvairių sričių klausimų gausos ir gan plačių atsakymų į juos, panašu, kad kai kurie ateistai laiko ateizmą šiuo tuo daugiau.
Ateizmas ir yra tik atsakas, dėl dievybių egzistavimo. Mano ateizmas yra skepticizmo ir sekuliaraus humanizmo produktas, nors gali būti visiškai priešingai - žmogus ateistas, tačiau tiki vaiduokliais, siela ar horoskopais. Problema ta, kad daugelis klausimų yra susiję tarpusavyje ir juos sunku sudėlioti į vieną kategoriją/temą. Prisiminkite, kad šitas tinklalapis dar visiškai naujas, tad reikia šiek tiek laiko, kad būtų nuspręsta kaip jį formuoti ir keisti ateityje ;)
Taigi taigi, gali būti visaip, todėl joks ateistas negali kalbėti už visus ateistus, kuo kiti tiki ir kuo ne, ką mėgsta ir ko ne, kokių moralės normų prisilaiko ir taip toliau. Ir joks ateistas, vien todėl kad ateistas, nėra pakankamai kompetetingas istorijos, religijotyros, psichologijos, biologijos ir kitose srityse, ką matome iš nuostabiai juokingų šio saito atsakymų. Tad kaip ir sakau, palikite vieną klausimą: Ar yra dievas? Ne.
Jeigu atsakymai juokingi, prašom komentuoti ir pataisyti kur yra klystama. Nori pasakyti, kad negalima šnekėti temomis, jeigu nesi tos šakos specialistas?
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
716,296 vartotojų