Krikščionys teigia, kad Jėzaus prisikėlimą įrodo marko evangelijos, kurios baigtos rašyti 70m. po kr. (rankraščiai buvo daryti ankščiau) vadovaujantis Britanica duomenimis, taip pat ir mokslas pripažįsta, kad Jėzus egzistavo, o tariami stebūklai, taip pat jo prisikėlimas yra nepatvirtinta ir dar spendžiama, krikščionys atmeta galimybės kaip kapo vogimas negalėjo įvykti nes niekas neturėjo motyvų, o apaštalai neniekintų mokytojo kapo, meluoti negalėjo matę prisikėlusį nes ir taip jie buvo persekiojami ir būtų mirties bausmė jiems už tai, Mano išvada, kad tuos dalykus atmesti negalima, bendrai paėmus, kad jie buvo įtikinti ir yra nė vienas atvėjis kada žmogaus įsitikinimai veda prie radikalumų, taip pat yra atvėju kada žmonės buvo įtikinti ir matę žmones gyvus nors jie iš tikro mirę buvo (pvz Elvis Presley, Michael Jackson, 2pac), taip pat manau, kad teigimas, akd matė yra tiesiog argumentas iš asmeninės patirties ir tokiam, teiginiui reikėtų daugiau įrodymų, kadangi jis nėra natūralus, taip pat niekada istorijoje nebuvo užfiksuota, kad kas nors prisikėlė.

Mano klausimas, gal būtų papildomos informacijos kurios nepaminėjau, kuri verstų abejoti krikščionišku tikėjimu?
paklausė Bal 27 Benas

Prašom prisijungti arba prisiregistruoti tam, kad galėtumėte atsakyti į šį klausimą.

174 klausimų
414 atsakymų
727 komentarų
1,707 vartotojų