Krikščionys teigia, kad Jėzaus prisikėlimą įrodo marko evangelijos, kurios baigtos rašyti 70m. po kr. (rankraščiai buvo daryti ankščiau) vadovaujantis Britanica duomenimis, taip pat ir mokslas pripažįsta, kad Jėzus egzistavo, o tariami stebūklai, taip pat jo prisikėlimas yra nepatvirtinta ir dar spendžiama, krikščionys atmeta galimybės kaip kapo vogimas negalėjo įvykti nes niekas neturėjo motyvų, o apaštalai neniekintų mokytojo kapo, meluoti negalėjo matę prisikėlusį nes ir taip jie buvo persekiojami ir būtų mirties bausmė jiems už tai, Mano išvada, kad tuos dalykus atmesti negalima, bendrai paėmus, kad jie buvo įtikinti ir yra nė vienas atvėjis kada žmogaus įsitikinimai veda prie radikalumų, taip pat yra atvėju kada žmonės buvo įtikinti ir matę žmones gyvus nors jie iš tikro mirę buvo (pvz Elvis Presley, Michael Jackson, 2pac), taip pat manau, kad teigimas, akd matė yra tiesiog argumentas iš asmeninės patirties ir tokiam, teiginiui reikėtų daugiau įrodymų, kadangi jis nėra natūralus, taip pat niekada istorijoje nebuvo užfiksuota, kad kas nors prisikėlė.

Mano klausimas, gal būtų papildomos informacijos kurios nepaminėjau, kuri verstų abejoti krikščionišku tikėjimu?
paklausė 2020 Bal 27 Benas

1 Atsakymas

0 balsų

Krikščionys laiko, kad tai kas parašyta Biblijoje dėl Jėzaus prisikėlimo yra istorinė tiesa ir Jėzus tikrai prisikėlė.

Aš pateikčiau tokius argumentus kurie paneigia tokį tikėjimą:

 • Pirmą kartą Jėzaus prisikėlimas minimas Pauliaus laiškuose parašytuose 50-58 metais. Po to jis minimas keturiose pagrindinėse Naujojo Testamento evangelijose. Taigi, praėjo labai daug laiko (apie 20 metų) nuo Jėzaus mirties. Per tokį ilgą laiką tam tikri pasakojimo momentai gali būti išpūsti iki nerealistinių ar net stebuklinių įvykių. Jei tikro istorinio Jėzaus mirtis buvo bent kiek nestandartinė, tai ji galėjo būti išpūsta iki prisikėlimo ir vėliau paėmimo į dangų.
 • Viskas ką žinome apie Jėzaus prisikėlimą ateina iš Biblijos, Naujojo Testamento. Kadangi tai yra šališkas rašytinis šaltinis, tai jį reikia traktuoti atsargiai. Biblijos tyrėjai laiko, kad ji buvo išlaikyta su labai mažai pakeitimų. Tačiau čia esminis momentas yra pradinių evangelijų ir laiškų parinkimas. Dabar mes turime 4 pagrindines evangelijas, 21 laišką, bei 2 kitas knygas. Šios sudedamosios dalys buvo parinktos neatitiktinai. Taip pat yra neaišku ar jų autoriai rėmėsi istoriniais įvykiais, ar kūrė legendas. Vien tik evangelijų turinio nesutapimai leidžia abejoti jų istoriškumu. Pavyzdžiui, yra labai dideli nesutapimai dėl to kas pirmas aplankė Jėzaus kūną. Visos 4 evangelijos pateikia vis kitokius vieni kitiems prieštaraujančius pasakojimus. Paprasčiausias paaiškinimas būtų toks - atsirado gandas kaip mirė Jėzus ir iš to gando skirtingi evangelijų autoriai sukūrė skirtingas istorijas.
 • Dažniausiai krikščionys pateikia tokius argumentus parodančius Jėzaus prisikėlimą: 
  1. Jėzus buvo palaidotas uždaroje oloje, visi žinojo, kur jis buvo palaidotas, o kapą saugojo Romos kareiviai;
  2. Ir Jėzaus draugai, ir priešai sutarė, kad jo kūnas buvo palaidotas, o po trijų dienų dingo;
  3. Daug žmonių matė Jėzų ir kalbėjo su juo po jo mirties; 
  4. Mokiniai neabejojo, kad jis prisikėlė – jie buvo pasirengę paaukoti net savo gyvybę, skleisdami žinią, kad Jėzus yra gyvas. 
  • Problema su šiais argumentais yra ta, kad visi jie remiasi Biblija kaip istorinę tiesą nusakančiu šaltiniu. Pvz. galbūt Jėzaus kapo Romos kareiviai nesaugojo, arba Jėzaus kapo net nebuvo. Taip yra su kiekvienu pasakojimo momentu - jis galėjo būti, arba galėjo nebūti.
 • Pranašo mirtis ir prisikėlimas yra labai dažnas pasakojimo elementas senovės legendose. Yra nemažai dievų kitose religijose, kurie taip pat numirė ir po to prisikėlė. Tai parodo kad legenda apie Jėzų galėjo daug lengviau gimti nei mes įsivaizduojame, nes buvo suformuota iš jau egzistuojančių fragmentų.
 • Jėzaus prisikėlimas yra pateikiamas, kaip labai svarbus įvykis. Tačiau vėlesnis Jėzaus paėmimas į dangų nelaikomas tokiu svarbiu. Nors iš stebuklingumo ar fizikinės pusės, paėmimas į dangų yra daug labiau neįtikėtinas reiškinys.

Jei buvo realus Jėzaus prisikėlimas iš numirusiųjų, tai vistiek nieko neįrodo. Dievo egzistavimas yra tiek neįtikimas teiginys, kad jį įrodyti reikia daug daugiau nei vieno žmogaus prisikėlimo iš numirusių. Kiekvienas stebuklas ir Dievo nurodymas turėtų būti įrodytas atskirai, ir geriausiai ne senoviniuose raštuose, bet realiame pasaulyje. Pavyzdžiui tą faktą kad fizika yra teisinga mes matome kiekvieną dieną, stebėdami mus supantį pasaulį, o atitinkamų Dievo įrodymų mes nematome. 

atsakytas 2020 Lie 7 ateistas
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
750,703 vartotojų