paklausė 2018 Bal 7 Daiva

1 Atsakymas

0 balsų

Yra keletas priežasčių:

 • Termino daugialypiškumas. Terminas "Dievas" turi daug skirtingų apibrėžimų, Dievas pagal vienus apibrėžimus gali egzistuoti, o pagal kitus greičiausiai neegzistuoja. Tikintieji dažnai priima neteisingą prielaidą, kad jei Dievas pagal kurį nors apibrėžimą egzistuoja, tai egzistuoja ir pagal kitus, kas yra nelogiška.
 • Vidiniai prieštaravimai apibrėžimuose. Tam tikri apibrėžimai Dievo terminui priskiria savybes, kurios tarpusavyje prieštarauja logiškai arba empiriškai, pagal stebėjimus. Pavyzdžiai: 
  • "Dievas yra visažinis, visagalis ir be galo geras". Šios trys savybės prieštarauja kitoms. Galima turėti daugiausiai dvi savybes, bet ne visas tris. (Šis argumentas vadinamas "blogio problema")
  • "Dievas yra kažkas nesuvokiamo; ir Dievas yra meilė". Teiginys, kad Dievas yra nesuvokiamas, turėtų parodyti, kad Dievui mes negalime suteikti jokių savybių, bet po to jam suteikiama savybė - meilė. Tai prieštarauja žodžio "nesuvokiama" prasmei.
 • Egzistavimo įrodymų stoka. Pasaulyje mes nematome jokių reiškinių, kurie parodytų, kad Dievas egzistuoja. Įvairiems reiškiniams paaiškinti mes turime mokslus - fiziką, biologiją, psichologiją - kurie daug geriau paaiškina kodėl vienas ar kitas reiškinys veikia vienaip, o ne kitaip. Pasaulyje mes nestebime jokių stebuklų.
 • Rašytinių įrodymų problematika. Biblija ir kiti religiniai raštai teigia, kad Dievas egzistuoja, bet tai yra žmogaus sukurti raštai. Remtis jais negalime, nes čia būtų tas pats, kas teigti, jog Haris Poteris egzistuoja, nes apie jį yra parašytos knygos.
 • Istorinių įrodymų problematika. Yra žinoma, kad istorinis Jėzus iš tikro gyveno. Bet tai neįrodo, kad jis buvo dangiškas asmuo, Dievo sūnus. Jis greičiausiai buvo religinis mokytojas, iš kurio gyvenimo po to buvo sukurtos legendos.
  Dar viena problema yra ta, kad jei tikėsime, kad istoriniai įvykiai įrodo Dievo egzistavimą, tai tada tiems laikams suteiksime nepagrįstai didelę reikšmę. Kodėl Dievas turėjo pasireikšti žmonėms būtent prieš 2000 metų Palestinoje? Kodėl tai nevyko milijonus metų prieš tai, ir kodėl tai nevyksta dabar?
 • Konkuruojančių religijų egzistavimas. Kadangi egzistuoja daug skirtingų religijų, kurios skirtingai interpretuoja Dievą (o kitos, kaip budizmas, visai neturi Dievo sąvokos). Ir šios interpretacijos viena kitai prieštarauja. Todėl visos šios religijos negali būti teisios. Bet jos visos gali būti neteisios.
  Jei mes sunaikintume visas mokslo žinias, tai po tūkstančio metų naujos žmonių kartos atkurtų tas žinias būtent taip pat kaip jos yra žinomos dabar. Tačiau jei mes sunaikintume visas žinias apie religijas, tai jos nebūtų atkurtos taip pat. Žmonės tikėtų antgamtiniais reiškiniais, bet esminės detalės iš esmės skirtųsi.
     
atsakytas 2018 Bal 8 ateistas
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
751,043 vartotojų