paklausė 2012 Geg 5 anonimas

2 Atsakymų

+1 balsas

Antiteizmas (kitaip - karingasis ateizmas) – aktyvi opozicija teizmui.

Antiteistai teigia, jog tikėjimas Dievu ir pomirtiniu gyvenimu slopina žmogaus iniciatyvą aktyviai spręsti savo problemas čia ir dabar, bei skatina nesitaikstyti su dabartine sunkia padėtimi. Antiteistų įsitikinimu, jei dabartinis pasaulis yra netikęs, būtina (užuot kentėjus ir laukus pomirtinio atpildo) rasti naujos, geresnės santvarkos principus bei ja pakeisti dabartinę. Netinkamai besielgiantis žmogus turi bijoti ne Dievo, o jį supančios visuomenės atpildo. Jei visuomenės įstatymai neapsaugo jos narių nuo blogo tarpusavio elgesio, tokia visuomenė pasmerkta žlugti, užleisdama vietą geresnei. Paplitęs antiteistų teiginys, jog religija visada gina stipresniojo teisę, kuri ne visada yra morališkai pagrįsta.

Antiteistai taip pat teigia, kad praeityje dėl religinių pažiūrų išsaugojimo buvo nepateisinamai varžomi astronomijos, biologijos bei evoliucijos teorijos mokslo tyrimai ir kad tariamai religiniu pagrindu yra buvę daug ne itin garbingų karų. Šiuos teiginius pagrindžia istoriniai faktai (kryžiaus žygiai, kai kurių mokslininkų persekiojimai (astronomas Džordanas Bruno buvo sudegintas už savo teorijų skelbimą)).

Kadangi bet kuri tradicinė ar netradicinė religija, antiteistų nuomone, slopina aktyvią kovą ir prisideda prie esamos sunkios padėties išsaugojimo, antiteistai laiko visas religijas blogiu ir su jomis aktyviai kovoja. Ši kova yra svarbus antiteizmo skiriamasis bruožas, nes Dievo buvimu abejoja ir agnostikai bei ateistai.
 

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Antiteizmas

atsakytas 2012 Geg 5 Mindaugas Šimkus
Taip pat verta pažymėti, kad karinis ateizmas pasižymi ne karų prieš religijas kėlimu, tačiau aktyviu visuomenės švietimu, publikacijomų bei knygų rašymu ir pan.
0 balsų
žmogus aktyvai prieštaraujantis religijų ar dogmų mokymams.
Christopher Hitchens manau yra puikus pavizdys
atsakytas 2012 Geg 5 Saulius Džiaugys
175 klausimų
417 atsakymų
732 komentarų
750,756 vartotojų